Selvstendighet og integrering

Vi veileder og hjelper for et best mulig nytt liv

Rettigheter

Vi hjelper deg med rettigheter og plikter i det Norske samfunn

Språk

Vi hjelper deg med språket så du kan hjelpe deg selv

Om oss

Om oss (mal)

Interkulturell Kvinnegruppe (IKKG) var opprinnelig en selvstendig forening med base i Oslo. Foreningen samlet kvinner med forskjellig bakgrunn, og samarbeidet med flere andre kvinnegrupper.

Kvinnegruppa jobber med spørsmål som angår kvinner bosatt i Norge med bakgrunn fra andre lands kulturer og tradisjoner. Det er viktig for gruppens medlemmer å ha et eget forum hvor viktige spørsmål som angår kvinner og forslag til løsninger kan diskuteres på kvinnenes egne premisser.

Kvinnegruppa ønsker også å samarbeide med andre kvinnegrupper og kvinnenettverk når det gjelder helse og sosiale problemer samt integrerings/inkluderingsspørsmål. Gruppa ønsker å være et bindeledd mellom kvinner og norske myndigheter for å utveksle viktig informasjon, og ser organisasjonsarbeid som svært viktig for å kunne fremme kvinners rettigheter, behov og interesser i alle fora der det er naturlig.

Vi opplever at våre medlemmer har mange felles problemstillinger i forhold til kunnskap om egen og barnas situasjon.

Det er viktig at offentlige instanser får anledning til å dele vår kunnskap og våre erfaringer, og gjennom en egen kvinnegruppe tilknyttet en større organisasjon blir det lettere å nå fram med våre synspunkter.

Styret i 2014 består av følgende:

IKKG`s formål er:

• skape en møteplass for kvinner bosatt i Norge.

• danne nettverk, tilby veiledning og coaching

• øke kontakten mellom medlemmene.

• kontakte andre foreninger i Norge og bli kjent med deres aktiviteter

• bevisstgjøre kvinner i forhold til rettigheter og plikter i det norske samfunnet

• Arbeide med prosjekter som angår kvinners situasjon i forhold til rettigheter og kultur

Vi tilbyr

Datakurs

Vi gjennomførte et datakurs for kvinner med minoritets bakgrunn 

Hjelp med barnevern og rekruttering av fosterfamilier

Gratis Norskkurs i regi av IKKG og AOF

Norsk opplærings kurs for kvinner med minoritets bakgrunn.

Vi tilbyr følgende kurs:

 

Dag, 3 timer pr. dag (man - fre) - kl. 10:00-13:00

Kveld, 3 timer pr. dag (man - fre) - kl. 17:00-20:00

Helg, 3 timer pr. dag (lør - søn) - kl. 12:00-15:00

 

Påmelding: last ned og send utfylt skjema til oss.

Skole -hjem

Vi har flere prosjekter som hjelper med kommunikasjon

Matkurs

Pakistansk/ indisk matkurs for alle 

Svømmekurs

Svømming for kvinner med minoritets bakgrunn

Alle slags aktiviteter

Vi arrangerer matkultur, musikk, sport, nasjonal dager og lignende for sosialisering og tilhørighet

Oss i media

Seminar om barnevern

Seminar om utdanning

Nye vedtekter

Skjemaer

Referat fra seminar

Seminar om inkludering av frivillige

Kontakt oss

410 41 579
Postboks 139, Trygve Lies Plass 1, 1051 OSLO / Kjellergata 2A, 2000 LILLESTRØM
Orgnr 998 791 421

Våre samarbeidspartere

BUFETAT
BUFETAT

BUFETAT

FUBIAK
FUBIAK

FUBIAK

Urdu Falak
Urdu Falak

Urdu Falak

Enhet for Mangfold og Integrering (EMI)
Enhet for Mangfold og Integrering (EMI)

Enhet for Mangfold og Integrering (EMI)

OXLO - Oslo Extra Large
OXLO - Oslo Extra Large

OXLO - Oslo Extra Large

Mennesker i Fokus (MIF)
Mennesker i Fokus (MIF)

Mennesker i Fokus (MIF)

Råd for Innvandre Organisasjoner (RIO)
Råd for Innvandre Organisasjoner (RIO)

Råd for Innvandre Organisasjoner (RIO)

Bufdir
Bufdir

Bufdir